Informàtica

Banner Classes Informatica

Les classes s’organitzem en funció de les edats i nivells dels alumnes. Els nostres alumnes van des dels 3 anys fins a adults de totes les edats. Treballem amb grups reduïts.

ofimàtica

Iniciació

Word 2010

Full de càlcul

Bases de dades

Correu electrònic

Navegació

programació

Visual bàsic

C/C++/ Visual C

Html

Flash

certificat actic

La sigla ACTIC correspon a la denominació “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC és el certificat acreditatiu de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

utilitats

Videoproducció

Retoc fotogràfic

Web 2.0 (facebook, Tweeter, …)

Av. Ports de Caro, 31 43520 Roquetes - info@saiformacio.com