Infantil

Reforç Escolar E1322070632338

Es realitza per a aquells alumnes de P3, P4 i P5 que tan sols volen un ajut o perfeccionament dels conceptes curriculars de l’escola, que es realitzi un seguiment i control de l’aprenentatge i corregir les possibles desviacions del pla formatiu.

TARIFA DE MANTENIMENT ESCOLAR
dies setmanals Preu mensual
5 60€/mes

Av. Ports de Caro, 31 43520 Roquetes - info@saiformacio.com