Universitari

Estudiants Proves Acces E1342128755732

Adreçades a alumnes que estan cursant estudis universitaris, es realitzen en grups molt reduïts (3 o 4 alumnes). L’alumne pot triar les assignatures i les hores concretes per a les que necessita el reforç. Reforç de totes les assignatures que s’imparteixen a la URV Terres de l’Ebre.

TARIFA DE REFORÇ UNIVERSITARI
Hores setmanals Preu mensual
1 75€/mes
2 120€/mes
3 160€/mes
4 180€/mes

Av. Ports de Caro, 31 43520 Roquetes - info@saiformacio.com