Grau Mitjà

Proves Dacces Grau Mitja

QUÈ ÉS?

La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà té la finalitat de facilitar l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigit per a l’accés directe. La prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà ha d’acreditar que l’aspirant té els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments respectius.

MATERIAL DIDÀCTIC, HORARIS I DURADA DEL CURS

El nostre curs comprén tot el material d’estudi necessari, les classes presencials i l’assessorament pedagògic necessari (tutories, tècniques d’estudi) per assolir l’èxit. El curs s’iniciarà el mes de setembre de 2011 i dura fins els dies previs a l’examen (primera quinzena del mes de maig). Les classes són tots els dimarts i dijous o dissabtes al matí.

REQUISITS PER A PRESENTAR-SE

Per poder fer la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà cal tenir, com a mínim, 17 anys complerts l’any de realització de la prova. La superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior o la totalitat de prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys també permet l’accés als cicles formatius de grau mitjà. Estaran exemptes de l’àmbit científic-tecnològic les persones que demostrin una experiència laboral, experiència esportiva o experiència en tasques de voluntarietat, equivalent almenys a un any de jornada laboral completa.

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

Els principals objectius de la prova són:

a) Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen i condicionen el medi físic i valorar com repercuteixen les activitats humanes en la seva defensa, conservació i millora, com a element determinant de la qualitat de vida.

b) Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic, valorant-ne les seves causes i les seves implicacions sobre la persona, la societat i l’entorn físic.

c) Identificar les característiques històriques, culturals i socials de la societat actual.

d) Comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en llengua catalana, castellana i, si escau, aranesa i, almenys, en una llengua estrangera.

e) Interpretar i produir missatges amb propietat, autonomia i creativitat, utilitzant codis artístics, científics i tècnics.

f) Identificar problemes en els diversos camps del coneixement i elaborar estratègies per resoldre’ls, mitjançant procediments intuïtius i de raonament lògic.

g) Seleccionar, tractar i comunicar informació utilitzant les metodologies i els instruments tecnològics apropiats, procedint de manera organitzada, autònoma i crítica.

La prova d’accés a grau mitjà serà la mateixa per a tots els cicles o ensenyaments i es desenvoluparà en tres parts:

  • Part comunicativa i social: comprèn les àrees de llengua catalana, llengua castellana, ciències socials i llengua estrangera (anglès o francès).
  • Part científica i tecnològica: comprèn l’àrea de la tecnologia i l’àrea de la interacció amb el món físic.
  • Part matemàtica: comprèn l´àrea de les matemàtiques.
TARIFA PREPARACIO PROVES D’ACCES
Hores setmanals Preu mensual
Matèries comunes 4h. 90€/mes
Especifiques 1h. +40€/mes
Especifiques 2h. +70€/mes
Especifiques 3h. +90€/mes
Especifiques 4h. +110€/mes

Av. Ports de Caro, 31 43520 Roquetes - info@saiformacio.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies