Grau Superior

QUÈ ÉS?

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior té la finalitat de facilitar l’accés a la formació professional a aquelles persones que no tenen els requisits acadèmics exigit per a l’accés directe.

La prova d’accés als cicles formatius de grau superior ha d’acreditar la maduresa amb relació als objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional del qual es tracti.

MATERIAL DIDÀCTIC, HORARIS I DURADA DEL CURS

El nostre curs comprén tot el material d’estudi necessari, les classes presencials i l’assessorament pedagògic necessari per assolir l’èxit.

El curs s’iniciarà el 10 de setembre del 2011 i dura fins els dies previs a l’examen (mes de maig 2012). Les classes s’imparteixen tots els dimarts i dijous o dissabtes matí.

REQUISITS PER A PRESENTAR-SE

Per poder fer la prova d’accés als cicles formatius de grau superior cal tenir, com a mínim, 19 anys complerts l’any de realització de la prova; o bé tenir complerts 18 anys o bé complir-los durant l’any de realització de la prova i tenir el títol de tècnic/a per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà del mateix grup d’itineraris.

Les persones que acreditin, com a mínim, un any d’experiència laboral que es correspongui amb els estudis que vulguin cursar, estaran exemptes de la part específica de la prova d’accés.

Les persones que hagin superat un cicle formatiu de grau mitjà i vulguin accedir a un cicle formatiu de grau superior relacionat estaran exemptes de la part específica de la prova.

Les persones que han superat totalment les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys quedaran exemptes de la prova d’accés.

Les persones que posseeixin la titulació acadèmica que permeti l’accés directe als cicles formatius de grau superior de formació professional o als ensenyaments d’esports de grau superior no es poden presentar a la prova d’accés.

La superació del batxillerat experimental

La superació del curs d’orientació universitària o el preuniversitari

Haver superat un mòdul professional 3 experimental

Tècnic/a especialista (FP-2), tècnic/a superior o equivalent a efectes acadèmics

Universitària o equivalent

EN QUÈ CONSISTEIX LA PROVA?

Els principals objectius de la prova són:

a) Usar amb correcció les tècniques de comunicació oral i escrita, en llengua catalana i castellana i, si escau, aranesa, i emprar els recursos bàsics dels llenguatges tècnic, científic i icònic, adequats al tipus de missatge de què es tracti.

b) Comprendre i saber-se expressar amb luïdesa i correcció, oralment i per escrit, en el registre estàndard d’almenys una llengua estrangera.

c) Dominar els coneixements científics i tecnològics fonamentals i les habilitats bàsiques pròpies del cicle formatiu corresponent i aplicar-los a l’explicació o comprensió dels fenòmens i a la resolució de nous interrogants.

d) Utilitzar el bagatge de continguts culturals propis per analitzar, comprendre i valorar els canvis que es produeixen en el món actual.

e) Formular i argumentar judicis independents amb claredat i coherència i contrastar-los amb altres posicions i argumentacions.

La prova d’accés constarà de dues parts:

  • Part comuna. Agrupa les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques. En les proves d’accés a ensenyaments artístics i esportius es podrà escollir entre matemàtiques i història.
  • Part específica. Agrupa les matèries que corresponen a cada cicle formatiu. La persona aspirant triarà, en el moment de realitzar la inscripció, dues matèries d’entre les indicades; en el cas de la família professional d’Activitats físiques i esportives, on la matèria Educació Física és obligatòria, cal triar únicament una matèria.

Per als cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, la persona aspirant podrà triar entre anglès i francès, però en cap cas no es podrà examinar del mateix idioma estranger pel qual ha optat en la part comuna.

Av. Ports de Caro, 31 43520 Roquetes - info@saiformacio.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies