Back

Inici: 2/02/2020 fins el 30/04/2020

Horari Comunes:

Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30 hores.

Divendres de 17:30 a 19:30 hores.

Horari específiques consultar.

Competència comunicativa i raonament crític:

  • La comprensió del significat intrínsec de documents escrits sobre temes d’interès general i la capacitat de sintetitzar i integrar la informació, la capacitat d’expressar una reflexió per escrit amb claredat i precisió i el domini suficient del sistema lingüístic que permet expressar-se amb una qualitat lingüística acceptable.
  • La capacitat d’aplicar el pensament cientificotècnic i els coneixements de l’àmbit social per a interpretar la informació rebuda i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia, com també la capacitat de diferenciar i valorar el coneixement científic per contrast amb altres formes de coneixement.

Inici del curs: 2/02/2020. Horari: Dilluns i dimecres de 19:30 a 20:30 hores.

Competència logicomatemàtica:

  • La capacitat d’usar coneixements i habilitats relatius a diversos àmbits de les matemàtiques per a resoldre exercicis, problemes i situacions d’aplicació, i la capacitat d’analitzar els resultats obtinguts des del punt de vista de la seva raonabilitat.

Inici del curs: 2/02/2020. Horari: Divendres de 16:00 a 18:00 hores.

Demana informació sense compromís: info@saiformacio.com o per whatsapp al 607 666 159

 
Obre el whatsapp
Necessites ajuda?
Aquí podràs obrir el teu Whatsapp i enviar-nos la teva consulta